Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Wybierz producenta
Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego tensklep.pl

§1 – Strony i przedmiot transakcji

1. Sprzedawcą towarów i usług oferowanych przez serwis internetowy tensklep.pl jest Biznes Sfera

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 22

2. Niniejszy Regulamin, który określa zasady korzystania z oferty sklepu internetowego jest dostępny na

stronie internetowej tensklep.pl.

3. Warunkiem korzystania z oferty sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, po uprzednim

zapoznaniu się z jego zapisami. Korzystając z usług sklepu, Nabywca oświadcza, że zapoznał się i

przyjął do wiadomości treść niniejszego Regulaminu w pełnym jego brzmieniu.

4. Sklep internetowy umożliwia zakup produktów wymienionych w ofercie za pomocą sieci elektronicznej –

Internet.

5. Wszystkie ceny, opisy, informacje dotyczące oferowanych produktów i usług stanowią zaproszenie

nabywcy – w rozumieniu przepisu art. 71 KC – do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami

niniejszego Regulaminu.

6. Towary oferowane w sklepie są fabryczne nowe i objęte pełną gwarancją producenta.

7. Na stronie sklepu znajdują się informacje na temat właściwości danego produktu, jego parametrów

technicznych itp. Sprzedawca oświadcza, że dane na temat oferowanych produktów przedstawiane są

rzetelnie, zgodnie z danymi ich producentów oraz że dołoży wszelkich starań, aby informacje te były

uaktualnianie na bieżąco.

8. Konsultanci telefoniczni sprzedawcy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30–16.30 i są

dostępni pod numerem telefonu 695840695

9. Biuro sklepu położone w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 22 i jest czynne od poniedziałku do piątku w

godzinach 8.30-16.30.

§2 – Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym tensklep.pl zawarta zostaje umowa

sprzedaży pomiędzy Nabywcą (osoba korzystająca ze sklepu internetowego net-bazar.pl), a

Sprzedawcą .

2. Utrwalenie i zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej za pomocą środków

porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Nabywcy dowodu

zakupu tj. paragonu lub faktura VAT.

3. Nabywca korzystający z oferty sklepu, zobowiązany jest do:

a) Przestrzegania przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

postanowień niniejszego Regulaminu;

b) Nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach stron sklepu niezamówionej informacji handlowej,

w tym treści naruszających dobre obyczaje, w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie i

nieuciążliwy dla innych klientów sklepu;

c) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu wyłącznie do użytku własnego;

4. W stosunkach z Przedsiębiorcą rozumianym w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca zastrzega

sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez Nabywcę nieprawdziwych,

nieaktualnych lub niedokładnych danych, uniemożliwiających realizację zamówienia. Przed odmową

realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z takim Nabywcą celem weryfikacji lub

ustalenia jego poprawnych danych.

§3 – Składanie zamówień

1. Składając zamówienie Nabywca zobowiązany jest do podania telefonu kontaktowego, adresu e-mail,

adresu dostawy towaru oraz, w przypadku żądania dostarczenia faktury VAT, prawidłowej nazwy i

adresu firmy oraz numeru NIP nabywcy towaru.

2. Zamówienia w sklepie tensklep.pl można złożyć:

a) Bezpośrednio na stronie sklepu, wypełniając formularz zamówienia, po umieszczeniu towarów

w koszyku;

b) Telefonicznie pod numerem 695840695 dostępnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w

godzinach od 8.30 do 16.30

c) Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanego na adres e-mail

d) Osobiście w siedzibie sklepu w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 22 czynnej w dni robocze od

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30.

3. Dokonując zakupów w sklepie tensklep.pl, Nabywca zgadza się na wystawienie przez Sprzedawcę

faktury VAT bez podpisu Nabywcy.

4. W stosunkach z Przedsiębiorcą rozumianym w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca zastrzega

możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadkach niezależnych od Sprzedawcy tj. brak danego

towaru na rynku, siła wyższa , likwidacja fabryki producenta itp. W takim wypadku Sprzedawca

skontaktuje się niezwłocznie z takim Nabywcą wyjaśniając przyczyny niemożności realizacji zamówienia

i wskazuje ewentualne oferty towarów o zbliżonych parametrach oraz o możliwości odstąpienia od

umowy.

§4 – Ceny i sposoby płatności

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła

i inne podatki.

2. Informacje o cenie zakupu towaru jest podawana na stronie sklepu tensklep.pl i ma charakter

wiążący od momentu otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego

zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego potwierdzenie wszystkich istotnych elementów

zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W wyżej

wymienionym okresie cena towaru nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnych zmian cen w

sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail.

3. Zapłata za zamówione w sklepie tensklep.pl towary może być wykonana według wyboru Nabywcy:

a) gotówką w siedzibie sklepu przy ulicy Krowoderskiej 22 w Krakowie przy osobistym odbiorze

towaru;

b) gotówką kurierowi firmy spedycyjnej, w wybranym przez Nabywcę miejscu dostawy (tzw.

Płatność za pobraniem);

c) przelewem bankowym na numer konta podany na stronie sklepu. W tytule przelewu należy

podać numer zamówienia otrzymany w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Towar zostanie

wysłany Nabywcy w momencie wpłynięcia na konto Sprzedawcy pełnej ceny jego sprzedaży;

d) przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności (dotyczy tylko odbiorców

instytucjonalnych, po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą)

4. W przypadku wyboru przez Nabywcę płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na

rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 2 dni od daty potwierdzenia zamówienia Nabywcy przez

Sprzedawcę, powoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i

ewentualnie wybrać inną formę płatności.

5. W stosunkach z Przedsiębiorcą rozumianym w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca zastrzega

sobie prawo do dokonywania zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, a także

wprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian

zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw

osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian

lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej

trwania.

§5 – dostawa i odbiór

1. Termin realizacji zamówienia oznaczonych w ofercie sklepu jako dostępne wynosi standardowo od 1 do

2 dni roboczych.

2. W przypadku zamówień niestandardowych, tzw. na zamówienie - czas oczekiwania może ulec

wydłużeniu zgodnie z informacją zawartą w karcie towaru. Nabywca będzie informowany na bieżąco o

czasie oczekiwania na dostawę.

3. Zamówione towary dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez ubezpieczoną przesyłkę:

firmę kurierską . Koszt przesyłki wynosi 15,90 zł brutto za przesyłkę o wadze do 30 kg i standardowych

wymiarach. Na terenie Krakowa dostawa jest bezpłatna przy zamówieniach za minimum 100 zł netto a przy

zamówieniach poniżej tej kwoty doliczane jest w Krakowie 13,00 zł tytułem kosztów transportu.

4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura)

5. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej podczas odbioru przesyłki Nabywca powinien sprawdzić stan

przesyłki oraz towaru w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia opakowania lub towaru Nabywca

powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałej

sytuacji. Protokół taki nie stanowi jednak przesłanki uzależniającej przyjęcie reklamacji, nie jest

także wymagany do zgłoszenia reklamacji.

§6 – Zmiana lub rezygnacja z zamówienia, zwroty towaru

1. Zmiany danych złożonego zamówienia lub rezygnacji z zamówienia można dokonać w każdej chwili.

2. Nabywca, będący Konsumentem rozumianym w myśl art.221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od

umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty objęcia rzeczy w

posiadanie przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią. W celu zachowania

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie takie stanowi załącznik do

niniejszego regulaminu, jednak Konsument może złożyć takie oświadczenie także w innej przewidzianej

prawem formie. Towar w celu zabezpieczenia go od ewentualnych uszkodzeń powinien być należycie

zapakowany do przesłania.

3. Nabywca, będący Konsumentem rozumianym w myśl art.221 Kodeksu Cywilnego ponosi

odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania oświadczenia od Nabywcy, będącego Konsumentem, o odstąpieniu od umowy, zwrócić

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, chyba że

Konsument wybrał sposób dostawy Produktu, inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w

Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez

niego dodatkowych kosztów.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył

Nabywca, będący Konsumentem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,

który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Nabywcy, będącego Konsumentem,

może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z

powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Nabywca, będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go

osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam

odbierze produkt.

8. Możliwość odstąpienia przez Nabywcę, będącego Konsumentem rozumianym w myśl art.221 Kodeksu

Cywilnego, umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zwrotu towaru nie dotyczy:

a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według

specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,

którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

h) zawartej w drodze aukcji publicznej;

§7 – Reklamacja, gwarancje i zwroty

1. Uprawnienie z gwarancji mogą być realizowane przez zgłoszenie do serwisu wskazanego w karcie

gwarancyjnej lub na stronie domowej produktu. Czas obowiązywania gwarancji i ewentualne

ograniczenia są zawarte w opisie towaru.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy, będącego Konsumentem rozumianym w myśl art.221 Kodeksu

Cywilnego, za niezgodność zakupionego towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o

prawach konsumenta.

3. Sprzedawca podejmie należyte starania celem zapewnienie w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu

internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w

rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

4. Nabywca może zgłosić za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularza

kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Każdy produkt zakupiony w sklepie tensklep.pl może być reklamowany z zachowaniem terminów i

warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa. Nabywca ma prawo złożyć

reklamację:

a) Osobiście w siedzibie Sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od

8.30-16.30

b) Drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub

formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu w sklepie

na adres –Biznes Sfera Sp. z o.o., ul. Krowoderska 22, 31-142 Kraków z dopiskiem – „reklamacja tensklep.pl”. Towar powinien być należycie zabezpieczony na czas przesyłki.

6. Podstawą rozpatrywania zasadności reklamacji oraz zwrotów towarów jest opinia serwisu danej marki,

stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego towaru.

7. Nabywca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej

zgłoszenia przez Sprzedawcę.

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią o przyczynach

niezasadności reklamacji.

§8 – Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę

Biznes Sfera Sp. z o.o danych osobowych zawartych w zamówieniu dla celów sprzedaży i wysyłki

zamówionego towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych Dz.

U. Nr 133 poz. 883. Sprzedawca nie będzie bez zgody Nabywcy udostępniać jego danych osobom

trzecim, za wyjątkiem gdy obowiązek ujawnienia danych wynikał z nakazu Sądu lub innych właściwych

organów.

2. Sprzedawca podejmie nakazane przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne celem ochrony

danych osobowych Nabywców, w szczególności celem zapobiegania pozyskaniu lub modyfikacji danych

podawanych przez Nabywców podczas rejestracji lub składania zamówienia przez osoby

nieupoważnione.

3. Dane osobowe Nabywców mogą być przetwarzane w celach marketingowych, wyłącznie w przypadku

jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę w formie pisemnej w odrębnym oświadczeniu. Nabywcy przysługuje

prawo uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego

wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do

realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania

danych osobowych dla celów marketingowych.

Nabywcy posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem

poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres e-mail. Nabywcy, który nie akceptuje

wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie., Umowa zawierana jest w języku

polskim.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl